Araş. Gör. Dr. BURCU KAHRAMAN


İLETİŞİM

 Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06800, Beytepe-Ankara

Tel: (312) 297 77 00 / 120

E-mail: bkahraman[at]hacettepe.edu.tr


EĞİTİM

 

2011 –  2018    Hacettepe Üniversitesi                         Ankara

Doktora, Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Müh. Anabilim Dalı

 

2008 – 2011  Hacettepe Üniversitesi                         Ankara

Yüksek Lisans, Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Müh. Anabilim Dalı, Ort: 3.93/4.00

 

2003 – 2008  Hacettepe Üniversitesi                         Ankara

                       Lisans, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ort: 3.23/4.00

 

1999 – 2003  Çankaya Anadolu Lisesi                        Ankara

                       Lise


İŞ DENEYİMİ

Aralık 2008 - . . .  Hacettepe Üniversitesi                    Ankara

Araştırma Görevlisi


İLGİ ALANI

Yapısal jeoloji, tektonik, jeofizik, jeodinamik 


YABANCI DİL

İngilizce (ÜDS: 76.250/Aralık 2010)

Almanca (Başlangıç)


 ÖDÜLLER

Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 2007/2008 Akademik Yılı Bölüm İkinciliği


KATILDIĞI KURS VE SEMİNERLER

- Kemaliye ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Okulu, Erzincan, Temmuz 2010.

- Kuvaterner Bilimi Lisansüstü Yaz Okulu, Ankara Üniversitesi, Haziran 2012.

- Paleozoic of Northern Gondwana and Its Petroleum Potential A Field Workshop, Kayseri, Eylül 2012.

- ION GeoVentures, “Basement Structure and Extensional Dynamics at Passive Margins” konulu uygulamalı çalıştay, ODTÜ, 28 Mayıs 2013.

- Magmatizma ve Jeodinamik Lisansüstü Bahar Okulu, Antalya, Eylül 2013.


TEZLER

Kahraman, B., 2011. Güney Soma (Manisa KD’su – Türkiye) Neojen Havzası’nın Tektonik Özellikleri. Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, Yüksek Lisans Tezi, 56 s. (yayımlanmamış)


ULUSAL VE ULUSLARARASI KONGRELERDE YAYINLANAN BİLDİRİ ÖZLERİ

1. Dirik, K., Kahraman, B., Özsayın, E., Üner, S., and Kutluay, A., 2010. Çamlıca High (South of Soma, Manisa): An important structure to understand the Neogene-Quaternary tectonics of the Central Western Anatolia. XIX Congress of the Carpathian-Balkan Geological Association, Thessaloniki, Greece, Abstracts, 94.

2. Kahraman, B., Dirik, K., Özsayın, E. ve Kutluay, A., 2011. Yatağan–Eskihisar havzasının tektoniği, Batı Anadolu, Türkiye. 64.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiri Özleri Kitabı, s 4. Sözlü sunum.

3. Kahraman, B., Özsayın, E., Üner, S. and Dirik, K., 2013. Pliocene to Recent Tectonic Activity of the Reşadiye Peninsula and the Relationship Between the Recent Earthquakes Occurred in the Gulf of Gökova: Preliminary Results. EGU General Assembly, Vienna, Austria, Geophysical Research Abstracts Vol. 15, EGU2013-8639. Oral presentation.


TEKNİK RAPORLAR

1. Dirik, K., Kahraman, B. ve Özsayın, E., 2009. ELİ Işıklar-Güney Kısrakdere Linyit Havzasının tektonik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi, Tektonik Araştırma Laboratuvarı, Ankara. (yayımlanmamış)

2. Dirik, K., Kahraman, B. ve Özsayın, E., 2010. GLİ Ömerler (Tunçbilek) Linyit Havzasının tektonik özellikleri. Hacettepe Üniversitesi, Tektonik Araştırma Laboratuvarı, Ankara. (yayımlanmamış)


GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. ELİ, GELİ ve GLİ Kömür Sahalarının Modellenmesi Ve Yeraltı İşletme Projelerinin Hazırlanması. (Yardımcı araştırmacı)


 

ÜYESİ OLDUĞU BİLİMSEL/MESLEKİ KURULUŞLAR

 

European Geosciences Union (EGU) / Mart 2013–

 


 

BİLGİSAYAR BECERİSİ

 

- MS Office, Corel Draw, Photoshop, Adobe Acrobat yazılımları

- MapInfo 5.5, Surfer 8.0, SteroNett, Geoorient, Idrisi Andes, ArcGIS gibi mesleki programlar

- Her türlü bilgisayar donanımı ve çevre üniteleri (Yazıcı, tarayıcı vb.)

- Fax ve fotokopi makineleri

 


 

KATILDIĞI DERSLER

 

Jeo 152 Fiziksel Jeoloji, Jeo 263 Yapısal Jeoloji, Jeo 359 Saha Jeolojisi, Jeo 302 Jeolojik Harita Alma Çalışması, Jeo 464 Yeraltı Jeolojisi