LABORATUVARLAR


Ana bilim dalımız bünyesinde üç adet laboratuvar bulunmaktadır. Bunlar;
 
sedimantoloji laboratuvarı
paleontoloji laboratuvarı ve
tektonik laboratuvarı'dır.