LİSANS DERSLERİ


Ana bilim dalı olarak açılan dersler ve kapsamları aşağıda sunulmuştur.
JEO 100 Genel Jeoloji
JEO 116 Maden Mühendisleri İçin Jeoloji
JEO 153 Fiziksel Jeoloji I
JEO 152 Fiziksel Jeoloji II
JEO 261 Paleontoloji
JEO 263 Yapısal Jeoloji
JEO 264 Stratigrafi-Sedimantoloji
JEO 302 Jeoloji Harita Alma Çalışması
JEO 359 Saha Jeolojisi
JEO 453 Tarihsel Jeoloji
JEO 454 Türkiye Jeolojisi
JEO 464 Yeraltı Jeolojisi
JEO 465 Fotojeoloji
JEO 467 Jeomorfoloji
JEO 482 Uzaktan Algılama
JEO 499 Jeolojik Haritalama Teknikleri ve Uygulamaları